Fiskeregler Näcktjärn och Sköltjärn 2021

§1 Fiskekort, vilket är personligt och ej får överlåtas berättigar till fiske med ett spö i ovan nämnda sjöar. Period 20210501-20220430

§2 Familjemedlem äger rätt att fiska med eget spö då man löst familjekort, familjemedlem kan fiska ensam utan sällskap av den som löst kortet, kortet skall dock ovillkorligen medföras av den fiskande.

§3 Medlem med fiskekort äger rätt att medföra gäst till klubbsjöarna, gästen måste dock bära ifyllt GÄSTKORT och MÅSTE alltid ha sällskap av medlem. GÄSTKORT betalas före fisketillfället och utskrift av betalningen gäller som fiskekort. GÄSTKORT betalas på postgiro 511 30-3 Gästkortet kostar 150:-

§4 Fiskekortet skall ovillkorligen medföras och bäras synligt vid fiske.

§5 Fångstrapport skall endast avlämnas om laxartad (Regnbåge, Öring) fisk tagits upp ur sjön, återsatt fisk rapporteras ej. Fångstrapport är obligatorisk och lämnas på uttern.n.nu snarast efter fisketillfället.

§6 Fångstbegränsning:

  • Senior samt juniorkort : 2st/dygn, 4st/kalendervecka, 12st/år
  • Familjekort: 3st/dygn*, 5st/kalendervecka, 15st/år
  • Gästfiskare: 1 fisk per löst gästkort och dygn

* Om man fiskar med familjekort ensam så gäller dagskvoten för enskild/senior

§7 Endast artificiella (konstgjorda) beten får användas. Punkt 9 undantages från denna regel samt punkt 10 vad avser konstgjorda beten. I Utterns sjöar är det aktivt fiske som gäller. Det är således inte tillåtet att latmeta med kula eller att bottenmeta.

§8 I SKÖLTJÄRN är fiske från land/bellyboat/kanot/kajak tillåtet. I NÄCKTJÄRN tillåts detsamma men även båt. Se reglerna nedan.

§9 Angelfiske från is får bedrivas fritt av medlemmar. Eventuella gäster och familjemedlemmar får deltaga. (Fiskekort erfordras ej)

§10 Pimpelfiske från is är tillåtet i NÄCKTJÄRN och SKÖLTJÄRN enligt gällande regler, dock får maggots/makaroner, ost samt mjölmask användas som bete. INGET annat biologiskt så som räkor, majs, powerbait, deg etc.

§11 Eldning får endast ske på särskilt iordningställda eldplatser. Utöver detta gäller även myndigheternas eventuella beslut om eldningsförbud.

§12 Fiskeförbud råder endast om du fått särskilt meddelande om detta, eller om det informerats om detta på hemsidan. Se till att hålla er uppdaterade.

§13 Håll rent och snyggt i och omkring våra vatten. Lämna inga sopor, burkar eller flaskor m.m. efter dig. Släng inte fimpar/snus eller skräp i vattnet då det leder till en långsam död för fisken som äter dessa.

§14 KÖR FÖRSIKTIGT och parkera med hänsyn, alla skall kunna utnyttja vägen och sjöstränderna.

Särskilda regler för fiske från Båt/Bellyboat/kajak/kanot

§1 Släprodd är ej tillåtet.

§2 Landfiskare skall lämnas företräde.

§3 Endast en båt per fiskekort får användas.

§4 Egna båtar får ej lämnas kvar efter avslutat fiske.

Dessa regler har tillkommit för att skapa största möjliga trivsel i och omkring vårt fiske, så vänligen respektera dessa. Tänk på att sjöarna och marken inte är vår, utan att vi arrenderar dem. Vid överträdelse mot dessa regler kan styrelsen efter utredning utesluta medlem som gjort sig skyldig till överträdelse. Fångstrapportering ska ske på uttern.n.nu

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)