GDPR


Som medlem i Fiskeklubben Uttern ger man sitt samtycke till att klubben behandlar ens personuppgifter.

De personuppgifter som behandlas, samt varför, är:

  • Namn, medlemsregister, fisketillsyn, fångstregister
  • Adress, utskick, fisketillsyn
  • Telefonnummer, information
  • Mejladress, information 
  • Ålder, för att skilja vuxna/juniorer, fisketillsyn

Uppgifter sparas under nästföljande år och raderas sedan.

Det är Kassör och Webbansvarig som håller i registret.
För att kontakta personuppgiftansvarig finns här på hemsidan ett formulär under Kontakta. Skriv ”Personuppgifter” som ämne.

Om medlem vill ha information om vilka personuppgifter föreningen har sparat går det bra att göra det genom kontaktformuläret, men vilka uppgifterna är syns här ovan.

Observera att vi kräver legitimering innan uppgifter lämnas ut.

Det är viktigt att medlem själv meddelar registeransvarig om/vid förändringar, exempelvis ändrad adress, e-post etc.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)